ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา HONORARY DEGREES
เครื่องราชอิสริยากรณ์ ประสบการณ หน้าที่การทำงานปัจจุบัน

ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2476 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนเดียวของ นายสวัสดิ์ โกมลมาศ (ชมจินดา) (ถึงแก่กรรมแล้ว) และนางสังเวียน (ถึงแก่กรรมแล้ว) คุณปู่ คือ พระยา ไตรภพรณฤทธิ์ (ร.อ. เอี่ยมชื่น) บิดามีอาชีพ รับราชการ ตำแหน่งนายช่างรถไฟ มารดามีอาชีพเป็นแม่บ้าน

ชีวิตในวัยเด็กครอบครัวต้องเดินทาง และย้ายที่อยู่หลายครั้ง ทั้งนี้เพราะบิดาได้รับคำสั่งให้ ไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด กล่าวคือ ย้ายจากกรุงเทพฯ ไปอยู่จังหวัดลำปาง ต่อมาจึงได้ย้ายกลับมากรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ย้ายจากกรุงเทพฯ ไปประจำที่หมวกศิลา บ้านหมี่ สุไหงโกลก และ ช่องแค ตามลำดับ ท้ายที่สุดก็ย้ายมาประจำ ที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง

ด้วยเหตุนี้เอง บิดาจึงฝากไว้ในความดูแลของคุณย่า ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนคาทอลิก ที่สามเสน เมื่ออายุถึงเกณฑ์ ได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่ ชั้น ป. 1 จนถึง ม. 8 ขณะที่อาศัยอยู่ที่ สามเสน คุณย่า ได้ทำหน้าที่ สอนคำสอนท่านทุกคืน จนเมื่อท่านอายุได้ 14 ปี ซึ่งขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้น ม. 3 (หรือ ป. 7 ) ท่านได้ รับศีลล้างบาป เป็นคาทอลิกอย่างสมบูรณ์แบบ

ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ท่านได้เห็นแบบอย่างการอุทิศ ตนของบรรดา ภราดาคณะ เซนต์คาเบรียล ที่ดูแลเอาใจใส่ นักเรียนและเยาวชน จึงเกิดความประทับใจ ดังนั้น เมื่อจบการศึกษา จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะอุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์ ตามจิตตารมย์ของท่าน นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ท่านจึงได้ตัดสินใจ เข้านวกสถานที่ประเทศอินเดีย เพื่อเตรียมตัวเป็นภราดา และได้ปฏิณาณ ตนครั้งแรก เมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2497 จึงถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 50 ปี